کابل 1 به 2 صدا اسپیکر Audio به 2RCA برند v-net

تماس بگیرید

مقایسه
نوع کابل

3.5 میلی متر، RCA

طول کابل

1.5 متر